Мост
Tech Park
Научи повече
M Car
BMW Center
Научи повече
SPS
Tower
Научи Повече

БЮРО ЗА ИНЖЕНЕРНИ И АРХИТЕКТУРНИ СТРУКТУРИ - МАНЕВ

„БИАС-М“ предлага проектиране и консултиране на стурктури за високо, ниско и специфично строителство.

Национален Конкурс

Сграда на годинта България 2019