2017
ГАРИТИДЖ ПАРК – ОФИС СГРАДИ 1 & 2

Преработка на търговски комплекс в комплекс със смесена функция - за административно и обществено обслужване, офис сграни, жилищни сгради, хотел, училище, ТП, възлова станция и ПГ в УПИ | 1866, 1919, 2799, 2800, 2802, 2815, 2816,2850, КВ.4, Б.2.„Малинова Долина - Бункера“, Етап 1, Гр. София

Научи повече

М КАР СОФИЯ – BMW ЦЕНТЪР

"Шоурум и автосервиз за автомобили на бмв и мини, магазин, офиси и паркинг - първи етап" в УПИ iv-1218, 1590, 274 - за обществено обслужване, търговия, безвредно производство, жилища, спорт и атракции, кв.12, по плана на гр. София, м. нпз "Хладилника-Витоша" - част юг, р-н "Лозенец" - Столична община

Научи повече

ФБХ – ФЕЪРПЛЕЙ БИЗНЕС ХЪБ

Административна сграда със заведение за хранене и подземен паркинг на две нива, УПИ ххiii-1482, кв.1а, м. нпз „Хладилника -Витоша“, район „Лозенец“, гр. София

Научи повече

2016
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ДО НСА – 4 СГРАДИ

Eтап 1 - жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи в УПИ v-1978, кв. 6, м."Малинова Долина", гр. София

Етап 2 - жилищна сграда с mагазини и подземни гаражи в УПИ- ii-1972,1976, кв.6, м.“Малинова Долина“, р-н Студентски, гр. София

Етап 3 - две жилищни сгради, подземни гаражи и шахтов трафопост в УПИ viii-1975,1976, кв.54, м.„Малинова Долина“, гр. София

Научи повече

ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ в с. Дагоново

„Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, пи с идентификатори 20064.1.378 и 20064.1.377 по кккр на с. дагоново, УПИ v - 377, 378, кв.22 по плана на с. Дагоново, общ. Белица, обл. Благоевград

Научи повече

КЪЩА „АНЕЛ“ в ж.к. Лозенец

Жилищна сграда с подземен гараж и допълващо застрояване гараж в УПИ xxv-310, кв.282, Лозенец 1-ва част, р-н Лозенец, гр. София

Научи повече

ОФИС СГРАДА „ВЕКО“ (изцяло препроектирана)

„Веко“ офис сграда с подземни гаражи, УПИ i 517, кв.116 (а), м.„Манастирски Ливади - Изток“, гр. София - преработка по чл.154 от ЗУТ

Научи повече

2015
СГРАДА “MM WORLD”

Офис сграда с подземни гаражи (3 нива) и к.к. 23,60 m в многофункционална сграда с офиси, магазини, фитнес, ресторант и апарт. хотел, УПИ iv-1621, кв. 83, м. „Манастирски Ливади – Запад“, гр. София

Научи повече

ОФИС СГРАДА – бул.“Т. Александров“ и ул.“Алдомировска“

Сграда с офиси, ателиета и магазини, УПИ xvii-21, кв.224, м.“пробив бул.“П.славейков” (м.“зона б 18-а– западно направление”), гр. София

Научи повече

СГРАДА – ул.“Борова гора“

Многофамилна жилищна сграда, УПИ ii-188, кв.62в, м.“Лозенец – iii част”, гр.София

Научи повече

Архив

Научи повече