Инвеститор / Възложител:

„ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

Архитектура:„СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – БЪЛГАРИЯ“ ООД
Главен изпълнител:„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД
Габарити на застрояване (в план):213,5 / 87,5 m
Етажи (надземни):6 / 7 бр.
Сутеренни нива:2 / 3 бр.
Част:Конструкции
РЗП:100 000 m2
Укрепване на строителен изкоп:„берлинска“ ограда – набивни стоманени пилоти с талпи + торкретиран откос с мрежа и почвени гвоздеи
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон (+ предварително напрегнати сглобяеми стб. греди)
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и безгредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия:9 (12) / 8 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелини 60 и 120 cm
Покрив:плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в процес на строителство
×