Инвеститор / Възложител: „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
Архитектура: Архитектурно студио „КАСТИЛИЯ“
Главен изпълнител: „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС“ ЕООД
БЛОК 1 (Етап 1)
Габарити на застрояване (в план): 41 / 19,5 m
Етажи (надземни): 8 бр.
Сутеренни нива: 1 бр.
Част: Конструкции; ПБЗ; ПУСО
РЗП: 5 200 m2
Укрепване на строителен изкоп: „берлинска“ ограда – вбетонирани стоманени профили с талпи
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия: 7,2 / 6,25 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелина 70 cm
Покрив: плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в експлоатация от 2017 година
БЛОК 2 (Етап 2)
Габарити на застрояване (в план): 46,5 / 41,5 m
Етажи (надземни): 8 бр.
Сутеренни нива: 1 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 13 000 m2
Укрепване на строителен изкоп: 1.) „берлинска“ ограда – набивни стоманени пилоти с талпи;
2.) изливни стоманобетонни пилоти;
3.) торкретиран откос с мрежа и почвени гвоздеи
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия: 6,4 / 6,25 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелина 70 cm
Покрив: плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в експлоатация от 2017 година
БЛОК 3 & 4 (Етап 3)
Габарити на застрояване (в план): 66,5 / 57,5 m
Етажи (надземни): 6 бр.
Сутеренни нива: 1 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 17 100 m2
Укрепване на строителен изкоп: „берлинска“ ограда – вбетонирани стоманени профили с талпи
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия: 6,5 / 6,5 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелина 60 cm
Покрив: плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в експлоатация от 2018 година
 
×