Инвеститор / Възложител: „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ“ ООД
Архитектура: „БУЛАРХ“ ЕООД
Главен изпълнител: „НИВЕЛ“ ООД
Габарити на застрояване (в план): 30 / 14 m
Етажи (надземни): 4 бр.
Сутеренни нива: 1 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 1 670 m2
Укрепване на строителен изкоп: „берлинска“ ограда – вбетонирани стоманени пилоти с талпи
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и гредови плочи
Конструктивни междуосия: 7,6 / 6 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелина 50 cm
Покрив: плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в експлоатация от 2018 година
 
×