Инвеститор / Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура: „КОНКУРЕНТ-90“ ООД
Главен изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО ЧЕРНИ ВРЪХ 2013“
Дължина на съоръжението: 217,40 m
Ширина на съоръжението: 18,80 m
Дълбочина / Височина на съоръжението: 10,75 m
Част: Архитектура, ВиК, Геодезия, Конструкции, ОВК, Трасе
Застроена площ на съоръжението: 3 760 m2
Укрепване на строителен изкоп: шлицови стени
Технология на строителство: Отгоре-надолу („Top-down“)
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Характерни особености: – покривна плоча по „Милански“ метод;
– 4 отделни блока и линеен пункт (пешеходен тунел) след тях, разделени с дилатационни фуги;
– външна носеща и укрепваща конструкция – шлицови стени и покривна плоча;
– вътрешна (интериорна) конструкция – стени, колони, плочи и греди;
– странични перони – 2 бр;
– вестибюлни нива – 2 бр;
– входове/изходи – 7 бр;
Степен на завършеност: в експлоатация от 2016 година
 
×