Инвеститор / Възложител: „М КАР СОФИЯ“ ООД
Архитектура: „ФОРМА СТУДИО“ ЕООД
Главен изпълнител: „КОЛОС – ИВ“ ООД
Габарити на застрояване (в план): 86,5 / 48,5 m
Етажи (надземни): 3 бр.
Сутеренни нива: 1 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 17 000 m2
Укрепване на строителен изкоп: открит неукрепен изкоп с откоси
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон и стомано-стоманобетонни плочи
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и гредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия: 8,4 / 8,4 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелини 40 и 60 cm
Покрив: плосък от конструкционна стомана
Степен на завършеност: в експлоатация от 2017 година
×