Инвеститор / Възложител: „КРИСТИАН НЕЙКО – ИМОТИ“ ЕООД
Архитектура: „ПРОСПЕКТУМ“ ЕООД
Главен изпълнител: „БС КОНСТРУКЦИЯ“ АД
Габарити на застрояване (в план): 23,5 / 22 m
Етажи (надземни): 7 / 8 бр.
Сутеренни нива: 2 / 3 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 4 760 m2
Укрепване на строителен изкоп: шлицови стени, подпрени с разпънки
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и безгредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия: 8,6 / 6,85 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелина 80 cm
Покрив: плосък и решетъчен (пергола) от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в експлоатация от 2018 година
 
×