Инвеститор / Възложител: „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД
Архитектура: арх. Иво Петров
Главен изпълнител: „ЕКСПО ТЕХ ПАРК“ ДЗЗД
Дължина на връхната конструкция: 51 m (уширение на моста – стоманена конструкция)
Ширина на връхната конструкция: 2 m (уширение на моста – стоманена конструкция)
Височина на връхната конструкция: 1 m (уширение на моста – стоманена конструкция)
Част: Конструкции
Технология на строителство: стоманена връхна конструкция върху стоманобетонно долно строене (стени)
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон и конструкционна стомана
Характерни особености: – 5 бр. единични, монолитни стени, разположени напречно на моста
– локално разширение на моста, в зоната между трите вътрешни стени – стоманена конструкция
– 2 бр. монолитни, многораменни, конзолни стълбища (рамена без „пързалки“, със стъпаловиден профил)
– 2 бр. асансьорни шахти с монолитна основа и стоманена носеща конструкция
Степен на завършеност: в експлоатация от 2016 година
 
×