Инвеститор / Възложител: „БИООРГАНИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Архитектура: „ПРОГРЕС ПЕРФЕКТ ДИЗАЙН“ ЕООД
Главен изпълнител: „ДРАЙ БИЛДИНГ“ ООД
Габарити на застрояване (в план): 60 / 45 m
Етажи (надземни): 2 бр.
Сутеренни нива: 0 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 2 300 m2
Укрепване на строителен изкоп: открит неукрепен изкоп с откоси
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон, стомано-стоманобетон, конструкционна стомана
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – стоманени рамки (колони и ригели) + междинна стомано-стоманобетонна плоча
Конструктивни междуосия: 12 / 6 m
Фундиране: плоско – монолитни, единични и ивични фундаменти, обединени чрез „скара“ от рандбалки
Покрив: двускатен от конструкционна стомана
Степен на завършеност: в експлоатация от 2018 година
 
×