Инвеститор / Възложител: ЮЛНЦ „СПОРТНО ДРУЖЕСТВО ЕТРОПОЛЕ“
Архитектура: „БИАС-М“ ЕООД
Главен изпълнител: ЮЛНЦ „СПОРТНО ДРУЖЕСТВО ЕТРОПОЛЕ“
Предмет: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Част: Комплексно проектиране – Архитектура, Конструкции, ВиК, Ел, ОВК и др.
Основен конструктивен материал: конструкционна стомана и монолитен стоманобетон
Характерни особености: – изграждане на дневен детски център;
– обособяване на нова абонатна станция на мястото на съществуващото котелно помещение;
– изграждане на зала за пресконференции;
– монтиране на нови, допълнителни трибуни от „сглобяемо-разглобяем“ тип;
– изграждане на шахта за асансьор, предназначен за хора в неравностойно положение;
– функционална промяна на разпределенията на помещенията между отделните спортни зали;
– премахване на съществуващи и изграждане на нови, вътрешни преградни зидарии;
– подмяна на подови настилки и стенни облицовки;
– обособяване на нови, санитарни помещения – съблекални, бани и тоалетни;
– монтиране на нови, стоманени конструкции за допълнително остъкляване на част от фасадите;
– цялостна подмяна на фасадното остъкляване и добавяне на нови дограми за прозорци и витрини;
– обновяване и модернизиране на спортно оборудване за зали, с различна спортна насоченост;
– цялостно прекрояване на вътрешни и външни обществени пространства, с цел по-достъпна среда за хора с увреждания;
Степен на завършеност: реконструкцията е реализирана през 2015 година
 
×