Инвеститор / Възложител: „СПС ТАУЪР“ ООД
Архитектура: „СТУДИО 17,5“ ЕООД
Главен изпълнител: „МСК Казичене“ ЕООД
Предмет: ИНТЕРИОРНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
Част: Конструкции
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон и конструкционна стомана
Характерни особености: – добавяне на 2 допълнителни асансьора, единият от които в съществуваща вентилационна шахта;
– обособяване на нови паркоместа на всяко етажно ниво, в съществуваща шахта за автомобилен асансьор;
– добавяне на нова стоманена, евакуационна стълба;
– замонолитване на съществуващи отвори в етажни плочи;
– създаване на нови комуникационни отвори в плочи и стени;
Степен на завършеност: реконструкцията е реализирана през 2016 година
 
×