Инвеститор / Възложител: „МАКТЕР КОНСУЛТ“ ЕООД
Архитектура: „МАКТЕР КОНСУЛТ“ ЕООД
Главен изпълнител: „МАКТЕР КОНСУЛТ“ ЕООД
Габарити на застрояване (в план): 22 / 18 m
Етажи (надземни): 10 бр.
Сутеренни нива: 2 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 3 750 m2
Укрепване на строителен изкоп: конзолни шлицови стени
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия: 5 / 5 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелина 80 cm
Покрив: плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в експлоатация от 2017 година
 
×