Инвеститор / Възложител: „ММ УОРЛД“ ЕООД
Архитектура: „ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ“ ООД
Главен изпълнител: „ТИМ Технолоджи“ ООД
Габарити на застрояване (в план): 57 / 27,5 m
Етажи (надземни): 9 / 10 бр.
Сутеренни нива: 2 / 3 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 10 700 m2
Укрепване на строителен изкоп: конзолни шлицови стени
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия: 7,2 / 5,4 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелина 90 cm
Покрив: плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в експлоатация от 2015 година
 
×