Инвеститор / Възложител: „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
Архитектура: Архитектурно студио „КАСТИЛИЯ“
Главен изпълнител: „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС“ ЕООД
Габарити на застрояване (в план): 80 / 30 m
Етажи (надземни): 7 бр.
Сутеренни нива: 2 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 15 800 m2
Укрепване на строителен изкоп: „берлинска“ ограда – набивни стоманени пилоти с талпи
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия: 6,2 / 6,2 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелини 40 и 80 cm
Покрив: плосък и решетъчен (пергола) от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в експлоатация от 2018 година
 
×