БЮРО ЗА ИНЖЕНЕРНИ И АРХИТЕКТУРНИ СТРУКТУРИ – МАНЕВ ​

„БИАС-М“ предлага проектиране и консултиране на структури в областта на високото, ниското и специфичното строителство.
Това са строителни конструкции от стоманобетон (монолитни, сглобяеми и предварително напрегнати), стоманени, комбинирани (стомано-стоманобетонни), дървени конструкции и др.
Бюрото разполага с допълнителни възможности за комплексно проектиране.
Годишният капацитет за проектиране на строителни конструкции и съоръжения е 200 000 ÷ 300 000 m2, а за комплексни обекти – 15 000 – 20 000 m2.
Екипът на бюрото се състои от 20 постоянно действащи проектанти: 18 строителни инженери-конструктори; 1 архитект; 1 офис мениджър. Екипът представлява комбинация от опитни специалисти и млади, амбициозни проектанти.Проектантското бюро е регистрирано като член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП).Проектантите притежават проектантска правоспособност, като част от тях имат сертификати за технически контрол по част конструктивна.
Бюрото разполага със съвременна офис техника и лицензирани софтуерни програми за конструктивен анализ и графично изобразяване.
Клиенти и партньори на „БИАС-М“ са едни от най-големите строителни и инвестиционни компании, както и водещи архитектурни бюра в България и чужбина.
Проектантското бюро има сключена професионална застраховка за различните видове конструкции и е сертифицирано от ИА БСА като отговаря на всички изисквания на системите за управление на качеството – БДС EN ISO 9001:2015, системите за управление по отношение на околната среда – БДС EN ISO 14001:2015 и системите за управление на здравето и безопасността при работа – БДС ISO 45001:2018

Признания

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.