ИСТОРИЯ

Проектантското бюро е създадено през 1995 година от г-н Маньо Тодоров Манев, утвърден строителен инженер с дългогодишен и богат опит в областта на инвестиционното проектиране.
Инж. Маньо Манев е проектант-конструктор, ръководил проектантски екипи в „Софпроект” (1978-1989), „Метропроект” (1989-1993) и „Метрострой” (1993-1999), а по настоящем е водещ проектант, управител и собственик на „БИАС-М“ ЕООД.
Първоначално бюрото е регистрирано като ЕТ „Маньо Манев“ и се състои от трима проектанти. С увеличаване на обема работа през годините, дейността на дружеството се развива и нараства необходимостта от привличане на допълнителни кадри.
Така през 2003 година е създаден „БИАС-М“ ЕООД, чиито състав наброява 8 строителни инженери.
Към настоящия момент, в бюрото работят 20 проектанти, професионално ангажирани да надграждат извоювания авторитет и да разкриват нови творчески хоризонти.
През 2009 година дейността на бюрото е артистично допълнена със създаването на художествена галерия „Артур“– представител на „БИАС-М“ в света на изобразителното изкуство.