2016
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА СГРАДА „ГРАФИКС“

Укрепване на строителен изкоп на многофункционална сграда с офиси, магазини, шоуруми, химическо чистене, фризьорски салон, фитнес, банков салон, ресторант, кафене, помещение за трафопост и подземни гаражи – УПИ ii-96, 97, 98, кв. 4в, м.“Младост 1“, гр. София

Научи повече

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „СПС ТАУЪР“ (ЧАСТ ОТ МОЛ „БЪЛГАРИЯ“)

Преработка по чл. 154 от ЗУТ на помещения в сграда със смесено предназначение УПИ ii-674, кв. 1, м.“Манастирски Ливади – изток“, гр. София

Научи повече

2015
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА В ГР. ЕТРОПОРЕ

Реконструкция и модернизация на спортна зала №1 – „Чавдар“, УПИ iv – спортен терен в кв. 86, гр. Етрополе

Научи повече